Ilgtspēja un kvalitāte

Baltic Block produktu un darbības augsto kvalitāti un ilgtspēju apliecina Eiropas Palešu ražotāju asociācijas (EPAL) sertifikāts, ISO 50001:2018 energosertifikāts, PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāts un sadarbība ar globālo līderi – palešu un konteineru nomas uzņēmumu CHEP.

2022. gada jūnijā Baltic Block ir ieguvis bronzas kategoriju “Ilgtspējas indeksā”, kuru īsteno Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts! Visaugstāko novērtējumu saņēmām par īstenoto tieši vides un tirgus attiecību jomā.

Baltic Block ir Baltijas Ilgtspējas inovāciju balvas partneris

Ar gandarījumu ziņojam, ka esam Baltijas Ilgtspējas inovāciju balvas partneris! Tas ir vēl viens Baltic Block solis ceļā uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Kopā ar inovāciju vadības uzņēmumu Helve aicinām uzņēmumus, jaunuzņēmumus, organizācijas un ekspertus pieteikties balvai līdz 14. oktobrim. Savus sasniegumus ilgtspējas jomā var pieteikt kategorijās: “Ietekme uz vidi”, “Zaļās inovācijas” un “Pārmaiņu vēstneši”. Baltic Block direktors Andis Šķēle ir balvas starptautiskās žūrijas komandā, kopā ar citiem Eiropas ekspertiem inovāciju, ilgtspējas, zaļo un viedo tehnoloģiju jomā. Piesakieties te!

Rūpes par apkārtējo vidi

Baltic Block īstenojam bezatlikumu ražošanu!
Vienīgais ražošanas atlikums ir koka mizas, no kurām ģenerējam siltumenerģiju.
Strādājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK, kas nosaka pasākumus iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai.
Iepakojumu, kas nav radies ražošanas procesā, nododam atkārtotai pārstrādei.
Bīstamos atkritumus nododam licencētam uzņēmumam utilizācijai.
Baltic Block kā ražošanas uzņēmumam ir B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.
Regulāri veicam piesārņojamo vielu emisijas testus un darba vides kvalitātes mērījumus.
Atbildīgi maksājam dabas resursu nodokli.
Ražošanas cehā trīs gadu laikā esam samazinājuši dīzeļdegvielas iekrāvēju izmantošanu par ~ 90%.
Mērķtiecīgi pārejot uz elektrotehniku ražošanā, sešu gadu laikā esam samazinājuši fosilās enerģijas apjomu par ~ 30%.
Lai samazinātu kravas pārvadājumiem nepieciešamo degvielas patēriņu un nobrauktos km, izveidojām noliktavu Rīgā. Šis solis pagājušajā gadā mums ļāvis ietaupīt ~ 29 t degvielas.

Energoefektivitāte

Baltic Block energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001:2018 standarta prasībām.
Siltumenerģijas ražošanai izmantojam 100% atjaunojamo energoresursu – koksnes biomasu.
Ar pašu saražoto siltumenerģiju apgādājam uzņēmumu un mājas blakus esošajā ciematā.
Lai samazinātu iepērkamās elektroenerģijas apjomu, ilgtermiņā plānojam izveidot saules paneļu parku.

Atbildība piegādes ķēdē

Baltic Block ir ieguvis PEFC sertifikātu un uzņēmuma sertificēto produktu ražošanā izmanto tikai 100% PEFC sertificētus izejmateriālus.

PEFC jeb koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka ražošanā tiek izmantota koksne no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības procesos.

Bloku augsto kvalitāti apliecina arī sadarbība ar globālo līderi – palešu un konteineru nomas uzņēmumu "CHEP”.

Rūpes par darbiniekiem

Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana.
Ergonomiska darba vide birojā. Maksimāli droši darba apstākļi ražošanā.
Nodrošinām iespējas profesionāli pilnveidoties un pārkvalificēties.
Pasākumi darbiniekiem un viņu ģimenēm.
Bonusi nozīmīgos dzīves brīžos.
Veselību veicinošas iniciatīvas: bezmaksas piekļuve sporta zālei 24/7; treniņi ar sertificētu fizioterapeitu; atbalsts sporta pasākumiem; piekļuve veselīgiem ēdieniem un dzērieniem darbavietā.

Pētniecība

Pagājušajā gadā zinātniskās pētniecības vajadzībām Baltic Block ir novirzījis ~ 200 000 EUR. 

Pētniecības nolūkos uzņēmuma ražotnē ir izveidota laboratorija, kurā ikdienu tiek pētīti un pārbaudīti kompozītbloku kvalitatīvie rādītāji. 

Veidosim vidi kopā!

Vieta, no kuras nākam, ir mūsu lepnums! Mēs, Baltic Block, kā viens no vadošajiem ražošanas uzņēmumiem Madonas novadā, apzināmies savu atbildību saudzēt, kopt un nodot nākamajām paaudzēm skaistumu un vērtīgo, ko esam saņēmuši no dabas!

aicinām ikvienu, kuram/- ai ir jautājumi, ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar vides aizsardzību mūsu ražotnes apkartē, sazināties ar mums!

Kontaktinformācija: Marika Peilāne, personāldaļas vadītāja; Tālr.: +371 29287324, e-pasta adrese: lietvediba@balticblock.lv.