Uzvarēt var tikai kopā!

Mēs, Baltic Block, esam ģimenes uzņēmums un mums rūp katrs mūsu darbinieks, vietējā kopiena un vide, kurā mēs strādājam. Mēs turam cieņā visu, kas ir ilglaicīgs un uzticams.

Apbalvojumi

Sudraba kategorija “Ilgtspējas indeksā”, 2023
Bronzas kategorija “Ilgtspējas indeksā”, 2022

Pārdomāta rīcība

Sertifikācija: FSC, PEFC, EPAL, ISO 50001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Baltic Block īstenojam bezatlikumu ražošanu
No koka mizām, kas ir vienīgais ražošanas atlikums, ražojam siltumenerģiju visam uzņēmumam un mājām blakus esošajos ciematos
Ražošanā izmantojam pašu saražoto zaļo elektroenerģiju (80%)
Lai 100% nodrošinātu uzņēmumu ar pašu saražotu zaļo elektroenerģiju, turpinām darbu pie saules paneļu parka izveides
Esam uzstādījuši putekļu monitoringa iekārtu
Veicam trokšņa mērījumus un aprēķinus, lai novērstu trokšņa piesārņojumu
Mēs regulāri veicam piesārņojošo vielu emisijas testus
Baltic Block ir saņēmis B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kā arī atbildīgi tiek maksāts dabas resursu nodoklis
Kopā ar nozares ekspertiem strādājam pie Baltic Block biroja ēkas pārbūves, lai radītu mūsdienīgu, ergonomisku, ilgtspējīgu un iedvesmojošu darba vietu uzņēmuma darbiniekiem
Strādājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK, kas nosaka pasākumus iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai
Iepakojumu, kas nav radies ražošanas procesā, nododam atkārtotai pārstrādei
Ražošanas cehā trīs gadu laikā esam samazinājuši dīzeļdegvielas iekrāvēju izmantošanu par ~ 90%
Mērķtiecīgi pārejot uz elektrotehniku ražošanā, sešu gadu laikā esam samazinājuši fosilās enerģijas apjomu par ~ 30%
Lai samazinātu kravas pārvadājumiem nepieciešamo degvielas patēriņu un nobrauktos km, izveidojām noliktavu Rīgā. Šis solis pagājušajā gadā mums ļāvis ietaupīt ~ 25 t degvielas
Lai nodrošinātu katra sūtījuma drošību, esam pārgājuši uz pilnībā automatizētu gatavo produktu stīpošanas sistēmu
Ārkārtas situāciju riska prevencijai un skaidrai rīcībai ārkārtas gadījumos, uzņēmumā esam izstrādājuši Ārkārtas situāciju procedūru
Regulāri ziedojam vietējai kopienai, tās fiziskās un garīgās veselības veicināšanai, un izglītībai
Atbalstām industrijas un ilgtspējas iniciatīvas

Rūpes par darbiniekiem

Baltic Block starp Madonas novada rūpniecības nozares uzņēmumiem ir pirmajā vietā pēc VSAA un IIN iemaksām
Esam trešais lielākais darba devējs novadā
Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Darbiniekiem ir iespēja profesionāli pilnveidoties un pārkvalificēties
Bonusi nozīmīgos dzīves brīžos
Kopā ar nozares ekspertiem strādājam pie Baltic Block biroja ēkas pārbūves, lai radītu mūsdienīgu, ergonomisku, ilgtspējīgu un iedvesmojošu darba vietu uzņēmuma darbiniekiem
Bērniem atvērti! Šobrīd strādājam pie jaunas bērnu istabas izveides mūsu birojā
Ikgadēji pasākumi darbiniekiem un viņu ģimenēm
Finansiāls un materiāls atbalsts darbinieku vaļaspriekiem
Iesaistām darbiniekus lēmumu pieņemšanā
Atbalstām cilvēkus no mazāk pārstāvētām sociālām vai etniskām grupām
Maksimāla darba drošība ražošanā
Individuālie aizsardzības līdzekļi darbiniekiem
Mūsdienīgs darba apģērbs
Iniciatīvas veselības uzlabošanai: 24/7 piekļuve uzņēmuma sporta zālei, katru nedēļu treniņi kopā ar sertificētu fizioterapeitu, pieejama veselīga pārtika, iespēja regulāri piedalīties asinsdonoru dienās uz vietas uzņēmumā

Pētniecība

Baltic Block pērn ir gandrīz trīskāršojis investīcijas pētniecības un attīstības pasākumiem, novirzot šim mērķim 572 122 EUR.


Pētniecības nolūkos esam izveidojuši laboratoriju, kurā katru dienu, kvalitātes inženiera vadībā, tiek pētīti un pārbaudīti bloku kvalitatīvie rādītāji un meklēti risinājumi, kā blokus padarīt vēl kvalitatīvākus, izturīgākus un brīvus no ķīmiskām vielām. 

Atbalsts sabiedrībai

Mēs esam pārliecināti, ka uzvarēt var tikai kopā! 
Baltic Block sabiedrības atbalsta politika paredz prioritāri atbalstīt darbiniekus un viņu ģimenes, mūsu nākotnes darbiniekus un Madonas novada vietējo kopienu.
Prioritārās atbalsta jomas: fiziskā veselība, garīgā veselība un izglītības iniciatīvas. 


Ja jums ir kādi jautājumi vai interese par atbalstu, aicinām sazināties ar Evu Šķēli, Mārketinga komunikācijas vadītāju, eva.skele@balticblock.com.

Veidosim vidi kopā!

Vieta, no kuras nākam ir mūsu lepnums.
Mēs, Baltic Block, kā viens no vadošajiem ražošanas uzņēmumiem Madonas novadā, apzināmies savu atbildību saudzēt, kopt un nodot nākamajām paaudzēm vērtīgo un skaisto, ko esam saņēmuši no dabas.
Aicinām ikvienu, kam ir jautājumi, ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar vides aizsardzību mūsu ražotnes apkārtnē, sazināties ar mums.

Kontaktinformācija: Marika Peilāne, personāldaļas vadītāja, +371 29 287 324, lietvediba@balticblock.com.