Projects

Marts 2024

LIAA atbalsts eksportam

SIA ''Baltic Block” 27.03.2024. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. 17.1-1-L-2024/174 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Novembris 2019

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu uzsākts īstenot projektu „SIA Baltic Block pilotrūpnīcas izveide jaunu presētu produktu ieviešanai ražošanā”

SIA „Baltic Block” 2019.gada 07.maijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.1.4/18/A/050 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „SIA Baltic Block pilotrūpnīcas izveide jaunu presētu produktu ieviešanai ražošanā”.

Projekta mērķis ir izveidot Madonas rūpnīcu, kas nodrošinās presētu kokskaidu produktu ražošanu industriālajām paletēm.

Projekta ilgums -  48 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas – 9 903 000 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 9 703 000 EUR. ERAF finansējums 3 881 200 EUR.

Projekta ietvaros tiks izveidota jauna ražotne Madonā, kas pamatojoties uz iegādājamo eksperimentālo iekārtu priekšrocībām nodrošinās 3 jaunu produktu ražošanu.

Maijs 2019

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu tiks īstenots projekts „SIA Baltic Block pilotrūpnīcas izveide jaunu presētu produktu ieviešanai ražošanā”

SIA „Baltic Block” 2019.gada 07.maijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.1.4/18/A/050 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „SIA Baltic Block pilotrūpnīcas izveide jaunu presētu produktu ieviešanai ražošanā”.

Projekta mērķis ir izveidot Madonas rūpnīcu, kas nodrošinās presētu kokskaidu produktu ražošanu industriālajām paletēm.

Projekta ilgums -  48 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas – 9 903 000 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 9 703 000 EUR. ERAF finansējums 3 881 200 EUR.

Projekta ietvaros tiks izveidota jauna ražotne Madonā, kas pamatojoties uz iegādājamo eksperimentālo iekārtu priekšrocībām nodrošinās 3 jaunu produktu ražošanu.

Februāris 2018

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu īstenots projekts “Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu veikšana Baltic Block presēto palešu bloku ražotnē”

SIA „Baltic Block” 2017.gada 28.novembrī noslēdza līgumu Nr. 4.1.1.0/17/A/023 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu veikšana Baltic Block presēto palešu bloku ražotnē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu presēto palešu bloku ražošanas procesā. Projekta ietvaros tika veikti ieguldījumi energoefektivitātes paaugstināšanā esošajās iekārtās:

iegādātas divas ūdens atspiešanas preses;

iegādāts konveijera tipa kaltes pagarinājums ar uzstādītu rekuperatoru.

Tiek paredzēts, ka projekta īstenošanas ietvaros tiks panākts enerģijas ietaupījums 14 254,03 MWh/gadā jeb par 28% samazināts enerģijas patēriņš izejmateriālu žāvēšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 896 510,00 EUR, no kurām 568 953 EUR KF finansējums.

Projekta īstenošana tika pabeigta 2017.gada decembrī.

Novembris 2017

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu tiek īstenots projekts “Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu veikšana Baltic Block presēto palešu bloku ražotnē”

SIA „Baltic Block” 2017.gada 28.novembrī noslēdza līgumu Nr. 4.1.1.0/17/A/023 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu veikšana Baltic Block presēto palešu bloku ražotnē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu presēto palešu bloku ražošanas procesā. Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi energoefektivitātes paaugstināšanā esošajās iekārtās:

iegādātas divas ūdens atspiešanas preses;
iegādāts konveijera tipa kaltes pagarinājums ar uzstādītu rekuperatoru.

Tiek paredzēts, ka projekta īstenošanas ietvaros tiks panākts enerģijas ietaupījums 14 254,03 MWh/gadā jeb par 28% samazināts enerģijas patēriņš izejmateriālu žāvēšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 1 897 000,00 EUR, no kurām 569 100 EUR KF finansējums. Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu.

Novembris 2015

Ar LIAA atbalstu īstenots projekts "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block””.

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. 

2015.gada jūnijā tika veiktas izmaiņas projektā, kā rezultāta projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 248 680, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 2 240 280. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 008 126 no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2014.gada 08.augustā un pabeigta 2015.gada 08.novembrī.

Projekta rezultātā tika uzstādīta piektā koka bloku ražošanas līnija un novembrī uzņēmums uzsāka ražot jauna veida un pielietojuma presētu koka blokus.

Septembris 2015

Turpinās projekta īstenošana ar liaa atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. 

2015.gada jūnijā tika veiktas izmaiņas projektā, kā rezultāta projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 248 680, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 2 240 280. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 008 126 no kopējām attiecināmām izmaksām. 

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada 01.oktobrī un to plānots pabeigt 2015.gada 08.novembrī.

Jūnijs 2015

Turpinās projekta īstenošana ar liaa atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.
2015.gada jūnijā tika veiktas izmaiņas projektā, kā rezultāta projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 248 680, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 2 240 280. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 008 126 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada 01.oktobrī un to plānots pabeigt 2015.gada 08.novembrī.

Februāris 2015

Turpinās projekta īstenošana ar liaa atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4 108 400, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 4 100 000. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 845 000 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada 01.oktobrī un to plānots pabeigt 2015.gada 01.oktobrī.

Novembris 2014

Turpinās projekta īstenošana ar liaa atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4 108 400, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 4 100 000. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 845 000 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada 01.oktobrī un to plānots pabeigt 2015.gada 01.oktobrī.

Oktobris 2014

Ar LIAA atbalstu īstenots projekts "Jaunas nestandarta kompozītu bloku ražošanas līnijas iegāde"

SIA "Baltic Block" 2014.gada 21.martā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0074 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunas nestandarta kompozītu bloku ražošanas līnijas iegāde" (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/117) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 500 000, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 1 499 300. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 674 685 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana tika uzsākta 2013.gada 2.decembrī un pabeigta 2014.gada 1.oktobrī.
 
Projekta ietvaros ir uzstādīta ceturtā koka bloku ražošanas līnija un oktobrī uzņēmums sāka ražot nestandarta koka blokus.

Augusts 2014

Saņemts LIAA atbalsts jauna projekta īstenošanai

SIA "Baltic Block" 2014.gada 08.augustā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0147 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produkta ražošanas uzsākšana uzņēmumā SIA „Baltic Block”” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/044) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4 108 400, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 4 100 000. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 1 845 000 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada 01.oktobrī un to plānots pabeigt 2015.gada 01.oktobrī.

Jūlijs 2014

Turpinās projekta īstenošana ar LIAA atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 21.martā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0074 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunas nestandarta kompozītu bloku ražošanas līnijas iegāde" (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/117) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 500 000, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 1 499 300. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 674 685 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana uzsākta 2013.gada 2.decembrī un to plānots pabeigt 2014.gada 2.oktobrī.
2014.gada jūlijā notiek projekta realizācijas process - tiek uzstādītas un montētas nepieciešamās iekārtas.

SIA "Baltic Block" 2014.gada 21.martā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0074 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunas nestandarta kompozītu bloku ražošanas līnijas iegāde" (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/117) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 500 000, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 1 499 300. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 674 685 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana uzsākta 2013.gada 2.decembrī un to plānots pabeigt 2014.gada 2.oktobrī.
2014.gada jūlijā notiek projekta realizācijas process - tiek uzstādītas un montētas nepieciešamās iekārtas.

Jūnijs 2014

Īstenota dalība koksnes izstrādājumu izstādē ķīnā, ar LIAA atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 26.maijā saņēma lēmumu (lēmuma Nr. 9.2-1.1/3796SF) no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras par projekta "SIA „Baltic Block” piedalīšanās internacionālajā koksnes un koksnes produktu izstādē Wood Guangzhou 2014, 2014.gada 12.-14.maijā Ķīnā, Guandžou pilsētā, uz ārvalstīm vērsta mārketinga, eksporta veicināšanas un Latvijas konkurētspējas uzlabošanas nolūkos." (projekta nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/62/015) līdzfinansēšanas apstiprināšanu. Ārējā mārketinga projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta realizācija norisinājās 2014.gada 12.-14.maijā.

Maijs 2014

Pabeigta dalība biedrības "Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera" apmācību projektā

Laika posmā no  2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam divi SIA "Baltic Block" darbinieki piedalījās "Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras" organizētajā apmācību projektā "Eksporta akadēmija". Projekta numurs APA/1.3.1.1.1./10/02/013.

Aprīlis 2014

Īstenota ārējo tirgu apgūšana ar LIAA atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 31.martā saņēma lēmumu (lēmuma Nr. 9.2-1.1/2200SF) no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras par projekta "ĀTA aktivitātes 2013 Baltic Block" (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/60/027) līdzfinansēšanas apstiprināšanu. Ārējā mārketinga projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta realizācija norisinājās 2013.gada novembrī.

Marts 2014

Uzsākta projekta īstenošana ar LIAA atbalstu

SIA "Baltic Block" 2014.gada 21.martā noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0074 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunas nestandarta kompozītu bloku ražošanas līnijas iegāde" (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/117) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 500 000, no kurām attiecināmas izmaksas sastāda EUR 1 499 300. Finansējuma intensitāte ir 45% jeb EUR 674 685 no kopējām attiecināmām izmaksām.
 
Projekta īstenošana uzsākta 2013.gada 2.decembrī un to plānots pabeigt 2014.gada 2.oktobrī.

Oktobris 2013

Uzsākta "Varam" projekta realizācija

2013.gada 31.oktobrī uzņēmums ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēdza līgumu par projekta „SIA "Baltic Block" kokmateriālu kalšu energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.2/110 īstenošanu.  Projekta īstenošanai  tiks piesaistīts Klimata pārmaiņu finanšu  instrumenta (KPFI) līdzfinansējums.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 171'456.41, no tiem:

  • Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 116'080.16 no tām:
  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 "Klimata pārmaiņu finanšu instruments") līdzekļi ir 54.99% no attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 63'832.48.

 Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums par 49801.89 kg CO2 gadā.

Decembris 2012

Realizēts LIAA projekts

2012. gada decembrī SIA "Baltic Block" realizēja projektu „Ražotnes izveide EPAL presētu koka bloku ražošanai no mazvērtīgās koksnes” (līgums Nr.L-APV-10-0024 no 01.04.2010). Projekta rezultātā tika iegādātas un uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina presēto koka bloku ražošanu no mazvērtīgas koksnes.